Tickets LMF

Leegems Metal Fest

12 Oktober 2024

logo

Totaal: €0

Tickets verkocht via deze website worden aangeboden door:

Leegems Metal Fest
8880 Ledegem

Art 1. Onder de (aan)koper verstaat men de klant of persoon die een toegangsticket aankoopt en betaalt via ... vzw (de organisator).

Art 2. De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord.

Art 3. Na betaling wordt via e-mail een betalingsbewijs verstuurd. De tickets zullen bij aanvang van de voorstelling op naam van de koper beschikbaar zijn bij de ingang van het theatercentrum.

Art 4. Als koper beschikt u niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht dat artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Rechtvoorziet bij een verkoop op afstand is niet van toepassing op tickets aangekocht via deze website. In artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht wordt gesteld:

De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (...) de terbeschikkingstellingvan accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekkingtot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien

Online tickets vallen hier onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Omruilen en annulatie van reeds betaalde tickets is daardoor niet mogelijk.

Art 5. De informatie die wordt verzameld bij de aankoop van ticket wordt enkel gebruikt in de aanloop van de geboekte voorstelling.Contactgegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om je op de hoogte te brengen indien een voorstelling niet kan doorgaan.Wanneer een reeks voorstellingen is afgelopen worden verzamelde gegevens gewist.

Een uitzondering is het e-mail adres: Tijdens de bestelling krijg je de keuze (opt-in) om je in te schrijven bij de nieuwsbrief.Als hiervoor gekozen wordt dan zal het e-mail adres dat je gebruikte bij de bestelling bijgehouden worden.